Chcete se stát členem ?

Změnou stanov na podzimním kongresu je umožněno zájemcům stát se členem organizace i nepolicistům a bývalým policistům. Viz znění stanov. 

Stanovy:

  1. Řádným členem sekce České republiky může být:
    • – příslušník Policie České republiky a byvalý příslušník Policie České republiky, jehož služební poměr neskončil z důvodu spáchaní úmyslného trestného činu,
    • – strážník obecní policie, jehož pracovní poměr strážníka trvá nejméně 3 roky,
    • – zaměstnanec v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, jehož pracovní poměr k těmto organizačním složkám státu trvá nejméně tři roky, a byvalý zaměstnanec uvedených organizačních složek státu, pokud jeho členství trvalo před skončením pracovního poměru.
  2. Řádné členství vzniká k prvnímu dni kalendářního měsíce, který následuje po dni vyslovení souhlasu se vznikem členství předsednictvem územní skupiny.
  3. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo územní skupiny na neveřejném zasedání.
  4. Přijetí může být odmítnuto i bez uvedení důvodů.