CO JE , CO CHCE A CO NABÍZÍ IPA

IPA je …

 • – největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s více než 268 000 členy,t.č. z 62
  států světa,
 • – doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti,
  funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru,
 • – politicky i odborově nezávislá,neváže se na žádnou jinou skupinu nebo instituci,
 • – otevřená pro policii každého státu,který umožní mezinárodní kontakty a výměnu zkušeností
  mezi policejními příslušníky,
 • – přijata na základě jejího účelu a cílů sociální radou UNO dne 5.června 1967 do registru
  generálního sekretariátu UNO jako nevládní organizace při hospodářské a sociální  radě,
 • – od 25.7.1977 registrována u Evropské rady s poradním statutem na seznamu
  mezinárodních organizací,
 • – registrované sdružení IPA sekce ČR, je právnickou osobou,která se dělí na územní organizace.

chce …

 • – podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi, v
  zahraničí,
 • – napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení
  mezinárodní policejní spolupráce,
 • – svou spoluprací s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a tak pozitivně
  působit na vztahy mezi občany a policií,
 • – studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy
  druhých,
 • – v rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti,
 • – napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru,

a nabízí …

 • – formou seminářů široký vzdělávací program, realizovaný v informačním a vzdělávacím
  centru na zámku Gimborn (s příspěvky pro zúčastněné členy IPA),
 • – lokální,regionální,národní a mezinárodní vzdělávací setkání na všech pěti kontinentech,
 • – stipendia v cizině pro doplnění dalšího odborného vzdělání,
 • – policejní studijní a vzdělávací cesty do dalekých zemí,

 

 

SERVO PER AMIKECO
„Služba přátelstvím“