Registrace 2015

Upozorňuji na povinnost členů uhradit registrační poplatky

na rok 2015

 

A to nejpozději do 28.2.2015. Kdo tento termín nestihne je automaticky vyškrtnut a je mu ukončeno členství v IPA.

Číslo účtu pro zaslání platby: 195948669 / 0300

variabilní symbol: číslo IPA průkazu

Částka: 600,-